ENTEA erbjuder managementkonsulting och specialistkompetens inom ERP

Våra tjänster

SAP konsulttjänster

Vi samarbetar med globala aktörer samt med utvalda partners inom olika specialistområden, vilket gör att vi kan forma vår leverans utifrån våra kunders behov.

Management Consulting

Vi åtar oss helhetsåtaganden för projekt, vi stödjer i enskilda specialistroller samt agerar som rådgivare i kundens verksamhet gentemot andra leverantörer.

Paketerade lösningar

Med vår T-profil, som innebär att vi har bred verksamhetskompetens tillsammans med djup teknisk kompetens, överbryggar vi verksamhet och IT och ser till helheten.

 

Vi har arbetat tillsammans med kunder runtom i Sverige och resten av världen.

 

Genomförda uppdrag

ENTEA har sedan starten genomfört ett stort antal uppdrag.

 

Genomförda projekt

ENTEA har genomfört ett antal projekt, från början till slut.

 

Verksamhetsår

ENTEA grundades 2012 i Göteborg.

 

Nyheter

2019-08-20

Nyrekrytering:
Henrik Jacobsson


Läs mer

2019-06-17

Nyrekrytering:
Stephen Rickard


Läs mer

2019-04-25

Nya Affärer:
projektledning och logistik


Läs mer

2019-03-15

Nya affärer:
SAP utbildning


Läs mer

Vår T-Profil

Den horisontella delen av T-Profilen symboliserar bredden i vår verksamhetskunskap.

Den vertikala delen av T-Profilen symboliserar djupet i vår tekniska specialistkompetens.

 

Verksamhet och IT som två dimensioner 

Vi bedömer kompetensen inom respektive område. Varje konsult har sin unika T-Profil, vilket gör att vi kan erbjuda rätt konsult eller team för varje specifikt uppdrag för att möta våra kunders behov. 

Läs mer om vår t-profil 
 

Vill du jobba med oss?

Vi anställer
Göteborg / Stockholm