Kundreferenser

"Vi hjälper en av världens ledande fordonstillverkare med global logistik för sin emballage-hantering"

Läs mer

 

"Vi hjälper ett svenskt tillverkande företag att snabbt öka sin produktionskapacitet genom förändringsarbete och genom att överbrygga affärer och IT."

Läs mer

"ENTEA hjälper en kund att förbereda sig för en framtida expansion med fokus på global produktion och SAP som affärssystem."

Läs mer

"Vi hjälper en av världens ledande fordonstillverkare med teknisk support, såsom uppgradering, installation och felsökning av deras SAP system."

Läs mer

"ENTEA hjälper ett företag i saneringsbranschen att upphandla och implementera ett molnbaserat CRM verktyg i sin verksamhet."

Läs mer

"ENTEA tillhandahåller SAP-expertis till ett globalt tillverkningsföretag som är på väg att implementera en global SAP-lösning."

Läs mer

"ENTEA är rådgivare för ett europeiskt serviceföretag och hjälper dem att nå sin vision av operational excellence genom ett gemensamt IT-system i flera verksamheter och länder"

Läs mer

"ENTEA hjälper ett tillverkande företag att genomföra ett förändringsprogram inom Supply Chain Excellence."

Läs mer

"ENTEA hjälper ett globalt retail-bolag i sin online expansion till nya marknader genom stöttning och förstärkning på både IT och affärssida."

Läs mer