Vision / Filosofi

Vi vill arbeta nära våra kunder och lära känna deras verksamhet i grunden. Vårt nära samarbete möjliggör skapandet av effektiva helhetslösningar, såväl när det gäller förändringar i strategi, organisation eller process, som den mest effektiva tillämpningen av SAP.

En förutsättning för att skapa affärsvärde och innovation för våra kunder är att se till helheten. För att nå detta mål är en viktig princip att vi jobbar prestigelöst. Ofta är lösningen på våra kunders problem och utmaningar en kombination av olika åtgärder såsom processutveckling, kartläggning, utbildning eller organisationsförändringar.

Vi sätter stor vikt vid att vara lyhörda och ha en rak dialog med våra kunder och deras samarbetspartners för att nå bästa möjliga resultat. 


Per Tjernberg
Styrelseordförande
 

Våra kärnvärden:

  • Vi finns för våra kunders utveckling
  • Våra konsulter skall vara kreativa och lyhörda
  • Vi förordar en ärlig och rak dialog
  • Vi arbetar med en hög integritet
  • Vi är dedikerade till att skapa resultat för våra kunder

 

En förutsättning för att skapa affärsvärde och innovation för våra kunder är att se till helheten.

Per
Per Tjernberg, styrelseordförande