Entea_Frontpage_BG_7aEntea_Frontpage_BG_7a

Om Oss

ENTEA är ett management- och ERP-konsultbolag, specialiserade på SAP, som skapar innovation och affärsvärde tillsammans med våra kunder.

 

IT är idag en integrerad del i verksamheten och en förutsättning för att framgångsrikt kunna skapa affärsvärde och innovation.

Världen är i förändring och det pågår just nu en revolution inom IT. Den snabba förändringstakten erbjuder helt nya verktyg för att öka effektivitet och spara kostnader. För att kunna utnyttja dessa verktyg på bästa sätt krävs djup kompetens inom både verksamhet och IT.

På ENTEA ser vi verksamhet och IT som två dimensioner, vilket symboliseras i det vi kallar T-Profilen, där vi bedömer kompetensen inom respektive område. Varje konsult har sin unika T-Profil, vilket gör att vi kan erbjuda rätt konsult eller team för varje specifikt uppdrag för att möta våra kunders behov. Vår T-Profil är ett även verktyg vid rekrytering och i våra konsulters professionella utveckling.

Den horisontella delen av T-Profilen symboliserar bredden i vår verksamhetskunskap och den vertikala delen av T-Profilen symboliserar djupet i vår tekniska specialistkompetens.

 

Vår T-Profil

ENTEA är ett management- och ERP-konsultbolag, specialiserade på SAP, som skapar innovation och affärsvärde tillsammans med sina kunder.
 

Med vår T-profil, som innebär att vi har bred verksamhetskompetens tillsammans med djup teknisk kompetens, överbryggar vi verksamhet och IT och ser till helheten.

Våra uppdrag är på lednings- och strateginivå, såväl som på djupet i våra kunders olika verksamheter.

Vi samarbetar med globala aktörer samt med utvalda partners inom olika specialistområden, vilket gör att vi kan forma vår leverans utifrån våra kunders behov.

Vi åtar oss helhetsåtaganden för projekt, vi stödjer i enskilda specialistroller samt agerar som rådgivare i kundens verksamhet gentemot andra leverantörer. 

 

ENTEA är globala

Vi på ENTEA följer våra kunder runt om i världen.
 

ENTEA har konsulter som utfört uppdrag för kunders räkning i flera länder såsom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, USA, Brasilien, Kina, Turkiet, Grekland, Ryssland, Taiwan, Italien, Schweiz, Belgien och Polen.

Entea_Images_Medium_Map_6bEntea_Images_Medium_Map_6b

Du kan också läsa mer om vår styrelse, våra tjänster eller om vår vision/filosofi.