Nyheter

2019-08-20

Nyrekrytering: Henrik Jacobsson

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en konsult med chefs/ledar-erfarenhet inom inköp och planering samt med kunskap inom SAP´s inköps- och planeringsmoduler.

Med en bakgrund inom inköp, planering och SAP och tidigare roller som logistiker och SAP-konsult har Henrik de senaste åren fokuserat på ledarskap inom inköp och planering.

Henrik kommer närmast från Emerson Measurement & Analytical där han i flera år arbetat som Operativ inköpschef med huvuduppgift att säkerställa en hög materialtillgänglighet till en så optimal lagerkostnad som möjligt. Med hjälp av ett tydligt ledarskap med mycket hjärta och stor förståelse för samverkan mellan människa och IT lyckades Henrik och hans team lyfta inköpsprocessen till att bli en av de bästa inom Emerson M&A både avseende kapitalbindning och leveransprecision från leverantörer. 


Genom en kombination av ledar-/chefserfarenhet och förståelse för affärsprocesser och deras behov av IT-stöd ser vi Henrik som ett stort bidrag till vår T-profil.

Han kommer bidra till teamet med expertis inom inköp, planering och förändringsledning men även med kunskap inom SAP´s logistik-och inköpsmoduler.

Varmt välkommen Henrik önskar vi på ENTEA!

 

2019-06-17

Nyrekrytering: Stephen Rickard

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en konsult med projektledarerfarenhet och SAP-finans expertis.

Med en redovisningsbakgrund och tidigare roller som slutanvändare och testledare i SAP har Stephen de senaste åren fokuserat på kravställning, lösningsarkitektur och projektledning inom SAP.

Stephen kommer närmast från H&M där han i flera år arbetat som Project Manager inom deras globala digitala expansion och affärsutveckling. Där har han varit med och drivit igenom expansion av digital försäljning i nya marknader och på nya plattformar. Det har inneburit kartläggning av affärsbehov och legala krav men också lösningsansvar i SAP ERP. Han har även arbetat med supply chain-affärsutveckling och ansvarat för transitionsprojekt från legacy system. Stephens expertisområden sträcker sig från billingprocesser och GL till banking, integrationsarkitektur och migration.

Genom en kombination av både funktionell och teknisk expertis inom SAP och förståelse för affärsprocesser har Stephen ofta agerat i en nyckelroll mellan IT och business.

Han kommer bidra till teamet med expertis inom SAP modulerna SD, FICA och FICO.

Varmt välkommen Stephen önskar vi på ENTEA!
 

2019-04-25

Nya affärer: konsulttjänster inom Webshop, SAP implementering och SAP logistik

ENTEA har under april påbörjat ett antal nya uppdrag hos både befintliga och nya kunder.
Projektledning/rådgivning runt Webshop för kund inom Retail
Projektledning/förstudie SAP införande på dotterbolag för kund inom Retail
SAP logistikuppdrag hos kund inom Automotive

2019-03-15

Nya affärer: SAP utbildning

ENTEA har fått i uppdrag av ett globalt företag i Göteborg att ta fram och genomföra två SAP utbildningar. Den ena är en workshop kring implementering av S4 HANA och mer specifikt Model Company. Den andra en SD (Sales&Distribution) utbildning i två steg med fokus på prissättning.

SAP S4 är ett av ENTEAs fokusområden där vi genomför paketerade lösningar och utbildningsinsatser för att hjälpa kunder att ta sig an den senaste versionen av SAPs affärssystem.

2019-02-26

Nya affärer: SAP konsulttjänster

ENTEA kommer med sin T-profil och seniora kompetens inom SAP påbörja ett antal nya uppdrag hos befintliga kunder under början av mars.

  • SAP logistikuppdrag hos befintlig kund inom Automotive
  • SAP testledaruppdrag hos befintlig kund inom tillverkningsindustrin
  • SAP integrationsuppdrag hos befintlig kund inom Automotive

2019-02-18

ENTEA nyrekrytering: Johan Strömbom

Johan Strömbom

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en senior konsult med både verksamhetskunskap och SAP-expertis.

Johan är från början civilingenjör och sedan 1998 SAP konsult med erfarenhet av SAP genom en mängd implementeringsprojekt. Johans fokus har legat på teknik och utveckling (ABAP), främst integration (PI/PO) och automatisering av arbetsflöden (Workflow) men även mer processorienterat arbete inom underhåll/service (PM) och försäljning (SD). Johan kommer närmast från EY Skye där han arbetat som senior SAP konsult. Genom sitt arbete som konsult har han skaffat sig kännedom om olika branscher som automotive, energi och försäkring. Han går direkt ut i uppdrag hos ett av våra lokala kundkluster.

Varmt välkommen önskar vi på ENTEA!

 

2019-02-13

ENTEA nyrekrytering: Frida Wistrand

Frida Wistrand

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en senior konsult med verksamhetskunskap och SAP-expertis.

Frida har arbetat med SAP, med fokus på inköp och lager sedan 2006. Frida kommer närmast från Mölnlycke Health Care, där hon arbetat som Service-ägare på företagets globala IT-avdelning. Utöver rollen som Service-ägare med ansvar för Source/Procurement har Frida tagit roller som Business Analyst och Testledare i projekt med fokus på inköp och lager. Innan tiden på Mölnlycke arbetade Frida som Senior SAP-konsult för Capgemini i olika roller under ett flertal år för kunder inom branscher som Automotive, kemi och tillverkande industri m.m.

Varmt välkommen önskar vi på ENTEA!

 

2019-01-28

Nya affärer: SAP S4 utbildning

ENTEA har fått i uppdrag av ett globalt tillverkande företag att ta fram och genomföra en SAP S4 utbildning i flera steg. Primär målgrupp är ett 30-tal personer från SAP center och från verksamhetssidan, men kan utökas efter behov. SAP S4 är ett av ENTEAs fokusområden där vi genomför paketerade lösningar och utbildningsinsatser för att hjälpa kunder att ta sig an den senaste versionen av SAPs affärssystem.

 

2019-01-10

ENTEA nyrekrytering: Pia Ulander

Pia Ulander

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en senior konsult med både verksamhetskunskap och SAP expertis. Pia Ulander är en senior konsult och projektledare med lång erfarenhet av IT- och verksamhetsprojekt. Hon har en bakgrund som ekonomichef och controller med både svensk och internationell erfarenhet. Pia brinner för change management och dess betydelse för olika typer av förändringar i organisationer.

Pia kommer närmast från Acando där hon under många år arbetat som projektledare, application manager, service manager, resource manager och team lead. Hon etablerade även Acandos supportfunktion inom SAP och drev den under ett flertal år. Varmt välkommen önskar vi på ENTEA!

 

2019-01-10

Nya affärer: Inköpsenkät/analys

ENTEA har fått i uppdrag av ett större företag inom Automotive att genomföra en analys kring användningen av system för indirekt inköp kopplat till affärssystemet SAP.

Analysen pågår och 13 större bolag medverkar i dagsläget, för den som vill vara med är dörren inte stängd. De som medverkar får sedan tillgång till analysens resultat och så här långt är det till en del överraskande upptäckter. Inköpsområdet är ett av ENTEAs fokusområden både vad gäller verksamhet och IT relaterade processer kopplade till affärssystem. Vi kan ta oss an uppdrag från strategi till operation, inom management till IT (implementeringar, effektiviseringar och support).