All Posts in GIG ekonomi

1 mars, 2017 - No Comments!

Månadens Observation: Hur GIG är du?

Ordet ”gigekonomi” är ett av våra nya svenska ord som tillkom på nyordslistan förra året, enligt beskrivningen ”en ekonomi som bygger på tillfälliga uppdrag eller anställningar”.

Enligt en stor undersökning från Intuit kommer 40 procent av arbetskraften i USA att vara gig:are år 2020. En rapport från McKinsey är inne på samma linje och visar att andelen gig:are av de som arbetar i Europa dag är 20-30 procent och att antalet växer snabbt.

Read more

Share